SLUŽBY - VIVIFY s.r.o.

Prejsť na obsah

SLUŽBY


Audit


Našim klientom ponúkame výkon auditu v oblasti nakladania s odpadmi. Táto služba našla svoje miesto, ako v priemyselnom odvetví tak aj v komunálnej oblasti. Sme radi, že aj prostredníctvom samospráv môžeme spoločne vplývať na samotný výkon služby, ale aj na povedomie obyvateľov.

Počas celej doby spolupráce je nutná aktívna komunikácia a pre čo najkvalitnejší výkon auditu očakávame poskytnutie informácií aj z predchádzajúcich období. Navrhneme Vám typy kontajnerov, frekvenciu vývozov, určíme odpady vhodné k recyklácii, navrhneme systém znižovania množstva odpadov, internú logistiku, dáme Vám prehľad firiem, ktoré dokážu konkrétne odpady zhodnotiť čo najefektívnejšie.

Poradíme v legislatívnej oblasti a po dohode prevezmeme celú starostlivosť o odpady prostredníctvom našich zamestnancov na Vašej prevádzke (KOH).

Doprava


V čase odovzdania odpadu preberáme plnú zodpovednosť za nakladanie s odpadom. Garantujeme Vám využívanie len certifikovaných skládok odpadov alebo zariadení na zneškodňovanie odpadov. Celý tok odpadov je zdokumentovaný prostredníctvom výkazu o premávke motorového vozidla a "vážnom lístku" z príslušnej skládky odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Ešte pred odovzdaním odpadu Vám pomôžeme s určením katalógového čísla odpadu, tak aby bol v súlade s platnou legislatívou.

Zber odpadov


Zber odpadov je vykonávaný z odberného miesta na základe zmluvy alebo objednávky. Podľa platnej legislatívy je pôvodca odpadu zodpovedný za správnu deklaráciu odpadov (Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch). Dôležitou súčasťou v ponuke našich služieb je zber, preprava a nakladanie s objemným odpadom, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob (napr. časti nábytku, dvere, radiátory, koberce, matrace, atď.) alebo obsahuje zmesi viacerých zložiek odpadu (stavebný odpad a zložky separovaného odpadu). Pre zvoz týchto odpadov využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery s objemom 5 až 35 m3. Poradíme, ktoré odpady je možné triediť a inak zhodnotiť, tak aby sme minimalizovali Vaše náklady na zneškodňovanie odpadov vznikajúce z výrobnej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo počas stavebných úprav Vášho domova.
Prečo je dôležité separovať odpad...

Nebezpečné odpady


Zabezpečíme odborné zneškodnenie nebezpečných odpadov. Nechajte Vaše starosti na nás a spoľahnite sa na maximálnu súčinnosť VIVIFY s Vami. Pripravíme Vám cenovú ponuku a harmonogram prác tak, aby sme minimalizovali náklady a maximalizovali efektívnosť služby. Nezabudnite, že nebezpečné odpady môžu vážne narušiť náš ekosystém. Nechajte to na profesionálov!
Obchod: obchod@vivify.sk; 0904 951 582
Nákup DS: richard@vivify.sk; 0911 771 445
VIVIFY, s.r.o., Irkutská 11, 040 12 Košice
Návrat na obsah