O NÁS - Zber, zvoz, zhodnotenie a zneškodnie odpadov. - VIVIFY s.r.o.

Prejsť na obsah

O NÁS - Zber, zvoz, zhodnotenie a zneškodnie odpadov.


Recyklovanie odpadov je prioritou, nie len sloganom!Spoločnosť VIVIVFY s.r.o. bola založená v roku 2004 s rozsiahlym portfóliom služieb, až kým sa v roku 2012 rozhodla na základe skúseností a požiadaviek trhu podnikať len v oblasti odpadového hospodárstva.

Tím spoločnosti sa rozšíril o odborníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti odpadov a sme schopní pružne a zodpovedne plniť aj najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Vysoký dôraz je kladený na profesionalitu v spojení so zodpovednosťou a dodržiavaním všetkých legislatívnych podmienok. Ako partner pri zneškodňovaní odpadov sme sa podieľali na demolácii kongresového centra v Košiciach, spolupracujeme prevažne so stavebnými spoločnosťami a developermi ako aj s inými spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti zneškodňovania odpadov. Našími partnermi sú aj spoločnosti z oblasti tepelného hospodárstva ale aj spoločnosti využivajúce tuhé alternatívne palivo (TAP). Dávame Vaším odpadom nový život. Pozrite si, ktoré služby ponúkame a napíšte nám.

Naše služby poskytujeme prevažne na východnom slovensku v mestách Košice, Prešov, Michalovce, Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Trebišov, Sečovce a ďalšie. Naše služby však zabezpečujeme prostredníctvom partnerských organizácií a firiem aj na celom Slovensku.


Údaje o spoločnosti:Názov: VIVIFY s.r.o.
Sídlo: Irkutská 11, 040 12 Košice
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd. Sro, Vl.č. 15555/V
IČO: 36 585 645  DIČ: 2021898186  IČ DPH: SK2021898186
Bankové spojenie: VÚB BANKA
Číslo účtu: SK88 0200 0000 0035 1738 6755

QR kód VIVIFY
Užitočné odkazyMinisterstvo životného prostredia
Enviroportál
Slovenská agentúra životného prostredia
Obchod: obchod@vivify.sk; 0904 951 582
Nákup DS: richard@vivify.sk; 0911 771 445
VIVIFY, s.r.o., Irkutská 11, 040 12 Košice
Návrat na obsah